Skip to content

Vi skilter Norge!

Sentralgodkjent rådgiver og montør av utvendig profilering i hele Norge siden 1994.

Slik jobber vi
image

Kontakt oss

image

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fra kartlegging av behov, byggesøknad, skiltproduksjon og prosjektledelse til montering, service og vedlikehold. Sign Consult kan bistå deg gjennom hele prosessen.

image

Over 28 års erfaring

Sign Consult Norway AS ble grunnlagt i 1994, og er en av landets ledende leverandører av utvendig skiltprofilering. Vi bistår kunden gjennom hele prosessen – fra kartlegging av behov, byggesøknad, skiltproduksjon og prosjektledelse til montering og service/vedlikehold.

Vanlig stilte spørsmål

Som hovedregel er skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg, unntatt fra byggesaksbehandling. Men det finnes mange unntak, både sentrale, lokale og fra veimyndighetene. Vi har sentral godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet, og kan sende søknader på dine vegne, både til kommunene og veimyndighetene. Hvis du er i tvil, så hjelper vi deg i prosessen slik at du unngår ubehagelige overraskelser eller utsettelser i planlagte prosjekter. Du finner også mye informasjon hos Direktoratet for byggkvalitet: https://dibk.no/

Hvis nødvendig, så starter vi med veimyndighetene, slik at deres syn kan inkluderes i søknaden til kommunen. Alle kommuner har sine egne skiltvedtekter og vi må kartlegge om tiltaket krever en dispensasjonssøknad eller ikke. I tillegg må det sendes ut nabovarsel minimum 2 uker før innsendt søknad til kommunen, som igjen kan bruke ca 3 - 12 uker på sin saksbehandling. Som din rådgiver ivaretar vi din rolle som tiltakshaver, og vi anbefaler deg å vente med å i gangsette produksjon av skiltene før alle godkjennelser er på plass.

Sign Consult har sentralgodkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet, tiltaksklasse 1. Det setter svært strenge krav til faglig kompetanse, erfaring, kvalitesstyringssystem og annen dokumentasjon.

Vi ivaretar kontinuerlig alle lovpålagte kurs og sertifiseringer for våre montører, spesielt knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Vi påser også at de har de nødvendige kompetansebevis for å ivareta en sikker og effektiv montasje. Alle våre montører er godkjent "sertifisert personell" innen elektro, og vi kan derfor i de alle fleste tilfeller tilby deg en samsvarerklæring uten bruk av elektriker.

Svaret er ja! Sign Consult Norway har et landsdekkende nettverk av profesjonelle montører som med stolthet utfører montasjen i henhold til krav fra produsent, og de lover, regler og retningslinjer som gjelder i Norge. Våre montører bruker det digitale arbeidsverktøyet SpeedyCraft som kontinuerlig utveksler arbeids-og service ordre mellom montørene og prosjektledere. På denne måten kan din jobb dokumenteres både før, under og etter arbeidsprosessen og all dokumentasjon blir lett tilgjengelig for senere oppslag.

Stolt leverandør til: